Quá trình nâng mông loại bỏ quá nhiều da thừa, mô hay cơ có thể làm mông phẳng đi. Khi đó, phẫu thuật nâng mông sẽ được kết hợp với phương pháp ghép mỡ hoặc nâng cơ lấy từ chính cơ thể bệnh nhân. Lợi ích từ phẫu thuật nâng mông Phẫu thuật nâng mông […]