Carnival Nghệ thuật Xăm hình Thượng hải sẽ tổ chức với hơn 300 nghệ sĩ xăm hình từ khắp nơi trên thế giới. Một bữa tiệc xăm hình đang chờ đợi bạn tại:

Trung tâm hội nghị quốc gia Thượng Hải
Số 88, Caobao Road, Quận Xuhui

Giá vé: 22USD vào ngày 19/ 4/ 2019.
Giá vé: 18USD vào ngày 20/4/2019 .
Giá vé: 15USD vào ngày 21/4/2019.

Nguồn: World Tattoo Events