Tham gia Saigon Tattoo Expo, vợ chồng nghệ sĩ xăm hình Đặng Vinh và Phạm Mai đã chia sẻ những mong muốn về bộ môn xăm hình tại Việt Nam. Hai nghệ sĩ mong muốn ngành xăm tại Việt Nam được trở thành một ngành nghề hợp pháp để tạo điều kiện cho các nghệ sĩ xăm hình Việt Nam có thể phát triển và liên kết với nước ngoài cũng như vươn xa tầm thế giới.