Lễ hội xăm hình quốc tế lần thứ 14  tại Trung Quốc diễn ra vào ngày 4/5/6 tháng 5 năm 2019 Lang Phường, Trung Quốc

Thông tin chi tiết:

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Langfang
Huizhan Ave, Guangyang Qu,
Langfang Shi, Hebei Sheng,
Trung Quốc

CONTACT

Whatsapp: +86-188-7777-7867

WeChat:15174267775

Nguồn: World Tattoo Events