Chủ nhân của Lê Nam Tatto Supply cho rằng, thị trường xăm hình ở Việt Nam gần đây có sự phát triển vượt bậc. Có nhiều nghệ sĩ trẻ có cá tính và chắc chắn sẽ đưa thị trường xăm hình, nghệ thuật xăm hình Việt Nam sánh ngang với thế giới.