Tại Saigon Tattoo Expo, makeup artist Kim đã trở thành một trong hai MC khuấy động không khí của triển lãm. Kim đã rất hào hứng khi nhận được lời mời với mong muốn thử thách bản thân trong một lĩnh vực mới nhưng cô cũng rất lo lắng khi nhận được trọng trách lớn đó.